lnwshop logo

ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า

ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า
ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 1ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 2ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 3ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 4ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 5ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 6ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 7ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 8ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 9ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 10ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 11ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 12ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้า thumbnail 13
หมวดหมู่ ครูบาเดช สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ( Kruba Dat Lampang )
ราคา 300.00 บาท
ืname Takrut Sane Nuea Hom Yao Yuan Chai Ap Nammanphrai Athan Phasom Hua Chuea Nammanphrai Thae Pu Phrom Chao Sane Ha Tha Khilek Prathet Phama
ขนาด ( size ) 5.5 ซม.
ปี ( year ) 2561
ดีเด่นด้าน ( use ) เสน่ห์เมตตา ( charm,love amulet, )
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 6 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ครูบาเดช  กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้างและปลุกเสก
รายละเอียด
ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า 
ตะกรุดเสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ อาบแช่น้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ปู่พรหม์เจ้าเสน่ห์หา ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ตะกรุดยาวประมาณ ๑ นิ้วครึ่ง หนึ่งในวิชามหาเสน่ห์ สาย ไทใหญ่ พม่า ที่ครูบาได้ร่ำเรียนมา วิชานี้ครูเฒ่า อาจารย์ใหญ่ ได้ทดลองให้ครูบาเดช เห็นประจักษ์แก่สายตา ขนาดว่าครูเฒ่าอายุถึง ๗๘ ปี ยังมีเด็กอายุไม่ถึง ๒๐ ปีมาขออยู่ด้วย เป็นสุดยอดหัวใจยันต์จังงัง วนๆเวียนๆ สะกดจิต สะกดใจ ดังชื่อตะกรุดเสน่ห์เนื้อหอม หนุ่มใช้เรียกหนุ่มเนื้อหอม สาวๆชวนชมชอบเย้ายวน สาวใช้เสน่ห์สาวเนื้อหอม ชวนชายพิศวาสหลงใหล ใฝ่รักหลงรัญจวนจิตพร่ำรำพึงหา  สุดยอดวิชาตะกรุดเสน่ห์ชั้นครู ให้ใช้ด้วยความมีสติ ขั้นตอนการสร้าง จะต้องตั้งขันจุดธูปบูชาครูปลุกเสกแผ่นทอง เหล็กจารเสียก่อน ด้วยคาถาเสน่ห์หา กำหนจิต ให้เกิดสมาธิ ปรุงแต่งจิตให้เกิดความเยือกเย็นเมตตา สมาธิกำหนดญาณให้เกิดมโนภาพ เห็นผู้คนรักใคร่ปรองดองกัน ส่งจิตลงสู่เหล็กจาร ถ่ายทอดพลังลงสู่แผ่นทอง ด้วยอักขระยันต์บังคับตามตำรา เมื่อได้จารตะกรุดครบตามเวลาที่กำหนด ครูบาเดช จึงนำมาม้วนใส่หลอดอาบแช่ด้วยน้ำมันพรายอาถรรพ์ผสมหัวเชื้อน้ำมันพรายแท้ ปู่พรหม์ เจ้าเสน่ห์หา ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ที่ได้รับมอบมาจากครูบาน้อย วัดปันเจิง เพื่อเพิ่มความขลังให้กับตะรุดนี้ครูบาเดชยังให้พ่อครูนานหวลและครูบาน้อย  ปลุกเสกเพิ่มอัดพลังเสน่ห์เมตตามะหาละลวยชั้นสูงลงไปสู่ตะกรุดอีกรอบ เพื่อให้เกิดคลื่นพลังเมตตาทับถมลงสู่ตะกรุดจนเต็มเปี่ยมทุกอณู เป็นอันเสร็จ สุดเฮี้ยนและแรงที่สุด ครูบาเดชกล่าวว่าน้ำมันพรายทั้งหมดที่นำมาแช่ตะกรุดนั้น เมื่อได้มาต้องนำมาสวด อุทิศส่วนกุศลให้พรายทั้งหลายได้รับส่วนบุญจนไปจุติตามภพของบุญแต่ละตนแล้ว จึงอัญเชิญมาร่วมสร้างบารมีให้ลงมาสถิตในตะกรุด เป็นภูติพรายที่เชิญมาทั้งสิ้นไม่ได้บังคับมาแต่อย่างใด และเป็นการเสริมอำนาจบารมีให้กับภูติพรายให้มีฤทธิ์มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้บูชาสั่งได้ใช้ได้   ตะกรุดนี้เป็นสุดยอดตะกรุดเสน่ห์เมตตาสายไทใหญ่ พม่า พกบูชาได้ทั้งชาย หญิง และเพศที่๓ ใช้บังคับให้เกิดเสน่ห์เมตตาต่อเพศตรงข้าม ทำให้ผู้คนลุ่มหลงเป็นนะจังงังในตัวเรา มีเสน่ห์เย้ายวนใจดีนัก เหมาะสำหรับคนที่เจ้าชู้ รู้วิธีหลบหลีกสับรางเก่งๆ จะดียิ่งนัก  

บูชาด่วน !!! สุดยอดเครื่องรางของขลังแห่งยุค กับการโคจรมาพบกันอีกครั้งของ 3 อาจารย์ ผู้โด่งดังแห่งยุคนี้ ครูบาเดช  กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา และ พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง จ.พะเยา ร่วมผสานผนึกพลังจัดสร้างและปลุกเสก หุ่นพยนต์สะกดอาถรรพ์ เนื้อครั่งพุทราตายพราย  น้ำมันเสน่ห์อาถรรพ์พรายปียา  เจ้ารักเจ้ายมสุดเฮี้ยน แช่น้ำมันเสน่ห์อาถรรพ์ เทียนผ่าจ้าน หรือเทียนตัดสวาทขาดใยรัก 
ตะกรุดเสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ สุดยอดเครื่องรางของขลังแห่งยุค ที่ทุกคนควรมีไว้บูชา

          
          ครุบาเดช กิตติญาโณ ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง                             พ่อครูหนานหวล จ.พะเยา

                                              
                                                                     ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา

  กลับมาอีกครั้งกับการโคจรมาพบกันระหว่างศิษย์พี่และศิษย์น้อง ศิษย์ร่วมสำนักเดียวกัน  ศิษย์หลวงปู่ครูบาบุญมี หรือพระครูกิตติมศักดิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญโยง จ.พะเยา อดีตพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองพะเยา อีกรูปหนึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยาเป็นอย่างมาก ท่านมีลูกศิษย์สืบทอดวิชาทั้งหมด3 คนด้วยกัน  ศิษย์คนที่ 1. พ่อครูหนานหวล สุขยิ่ง หรืออดีต ครูบาหวล นิภาธโร อดีตเจ้าอาวาส วัดแม่ต๋ำบุญโยง ท่านเป็นศิษย์เอกศิษย์ผู้พี่ ท่านเก่งเรื่องการทำเทียนต่างๆเช่น เทียนสืบชะตา ต่ออายุ เทียนเรียกจิตคนรัก หรือเทียนผ่าจ้านที่ทำให้คนจากรักกันให้หมดรักรัก (ปัจจุบันท่านลาสิขาเป็นฆราวาส ท่านก็ยังคงรักษาศีลอยู่ตลอดเวลา ครองโสดนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดเป็นประจำลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือ ) ศิษย์คนที่2. ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ท่านเก่งทางมนตร์ดำ เครื่องรางเสน่ห์สายพราย แคล้วคลาดคงกระพัน  ใครชอบทางเฮี้ยนๆแรงๆก็มักจะเข้าหาครูบาเดช โดยเฉพาะตะกรุด น้ำมัน ท่านสร้างได้ขลังมีประสบการณ์มาก ศิษย์คนที่ 3. องค์สุดท้าย ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดปันเจิง จ.พะเยา ท่านเก่งทางด้านการทำตะกรุด เมตตา มหานิยม โชคลาภ ซึ่งทั้งสามคนนี้ต่างก็ได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ครูบาบุญมี จนหมดสิ้น จนพระผู้เป็นอาจารย์ท่านได้ มรณภาพลง จึงได้แยกย้ายกันไป เพื่อแสวงหาร่ำเรียนวิชาเพิ่มเติม ครูบาเดช ท่านก็ได้ธุดงค์ไปทั่ว ท่านจึงได้ธุดงค์มาเจอป่าช้ากลางป่าอันเงียบสงบ ท่านจึงสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นกลางป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง ได้จำพรรษาจนถึงปัจจุบัน  ครูบาน้อยท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ วัดปันเจิง วัดบ้านเกิด  ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดปันเจิง จ.พะเยา ส่วนพ่อครูหนานหวล นั้น ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระผู้เป็นอาจารย์อยู่วัดบุญโยงในขณะนั้น จนกระทั้งโยมแม่ท่านได้ชราภาพมากแล้ว เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง ท่านก็คิดว่าครั้นเป็นพระอยู่ในผ้าเหลือง จะมานอนอยู่บ้านเฝ้าโยมแม่ทั้งที่ยังบวชเป็นพระ คนอื่นไม่เข้าใจก็อาจมองในแง่ไม่ดีจะเกิดการเสื่อมเสียต่อตัวท่านได้ เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความกตัญญูต่อมารดาจึงได้ตัดสินใจ ทิ้งผ้าเหลือง เพื่อมาปรนนิบัติรับใช้มารดาซึ่งป่วยอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ท่านลาสิกขาออกมา ท่านก็ยังคงรักษาศีลอยู่ตลอดเวลานุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดเป็นประจำ จนแม่ของท่านเสียชีวิต จนถึงตอนนี้ท่านก็ยังปฏิบัติตนเหมือนเดิมรักษาศีล ไม่กินเหล้าแม้กระทั้งครองความโสดมาจนถึงทุกวันนี้
โดยเครื่องรางของขลังชุดนี้ อาจารย์ทั้ง3 (ครูบาเดช ครูบาน้อย และพ่อครูหนานหวล) พวกท่านได้ตั้งใจจัดสร้าง ช่วยกันคัดสรรเสาะหารวบรวมมวลสารอาถรรพ์ต่างๆชนิดที่ว่า ใครมีอะไรดีๆเด็ดๆได้มวลสารอะไรมาก็เอามาผสมลงไปให้หมด หุ่นพยนต์สะกดอาถรรพ์ เนื้อครั่งพุทราตายพราย น้ำมันเสน่ห์อาถรรพ์พรายปียา เจ้ารักเจ้ายมสุดเฮี้ยน แช่น้ำมันเสน่ห์อาถรรพ์ เทียนผ่าจ้าน หรือเทียนตัดสวาทขาดใยรัก ตะกรุด เสน่ห์เนื้อหอมเย้ายวนใจ ดังนั้นเครื่องรางของขลังชุดนี้ จึงเข้มขลังอัดแน่นไปด้วยมวลสารอาถรรพ์แรงๆจนแทบไม่ต้องเสกเพิ่มเติมเลยก็ว่าได้  และยิ่งได้3อาจารย์ดัง มารวมตัวกันผนึกกำลังผสานเวทย์มนต์คาถาทำการปลุกเสกลงไป จึงทำให้วัตถุมงคลชุดนี้เข้มขลังแรงเพิ่มขึ้นทวีคูณอีกหลายเท่าตัว จึงทำให้ผู้ที่นำไปเครื่องรางของขลังชุดนี้ไปบูชา จึงบูชาได้อย่างสนิทใจว่าเกิดอภินิหารและประสบการณ์อย่างแน่นอน 
  
                         
                                                    ครูบาเดชทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวกลางป่าช้าด้วยพลังจิตอันเข้มขลัง

    
                  
                                                พ่อครูหนานหวลและครูบาน้อยผสานพลังปลุกเสกเครื่องรางของขลังชุดนี้

                                
                                             พ่อครูหนานหวล หรืออดีต ครูบาหวล นิภาธโร เจ้าอาวาสวัดบุญโยง จ.พะเยา

                                         
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า กรุณาโทร 089-1836901 หรือ Line:kengabu หรือ Email:mysteryamuletshop@gmail.com สอบถามทางร้านก่อนโอนเงินว่ายังมีสินค้าอยู่หรือไม่
- ทางร้านทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน
 
- หากยังไม่ได้รับของภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อกลับทางร้านด่วน !!!
 
 
- การจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม
 
** สินค้าขนาดเล็ก 50 บาท
 
**ขนาดใหญ่แบบบูชา ตามน้ำหนัก สอบถาม
 
- การจัดส่งส่งสินค้าต่างประเทศ อัตราค่าส่งแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก และชนิดของการส่งสินค้า
 
หากโอนเงินแล้วสามารถโทรแจ้ง 089-1836901 หรือ Line:kengabu หรือ Email:kengsak007@hotmail.com
 
โอนเงินเข้าบัญชี นาย เก่งศักดิ์ รื่นเจริญ ธนาคาร กสิกรไทย 
เลขบัญชี 902-202351-6  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา ถนนประชาราษฎร์สาย2 
เพิ่มค่าจัดส่ง EMS 50 บาท

หรือธนาณัติสั่งจ่าย
ในนาม นายเก่งศักดิ์ รื่นเจริญ บ้านเลขที่ 1/2 ซ.วิลาวัลย์ 2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท 

ต่างประเทศชำระเงินทาง
 
  kengsintooamulet@gmail.com

  Mr.Kengsak Rurncharorn

ธ.กสิกรไทย สาขาเดอะมาร์เก็ตบางโพ ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หมวดหมู่เครื่องรางอาถรรพ์

หลวงปู่่คีย์ กิตติญาโณ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์ (Luang Pu Key Wat Si Lamyong ) [434]

สถิติร้านเครื่องรางอาถรรพ์

หน้าที่เข้าชม449,577 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด243,686 ครั้ง
เปิดร้าน17 พ.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านเครื่องรางอาถรรพ์
ร้านเครื่องรางอาถรรพ์
www.mysteryamulet.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ด่วน!!! รับสมัครตัวแทนปล่อยวัตถุมงคล รายได้ดีทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ งานประจำก็ดี ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องมีสต็อก ไม่ต้องตัดสด ทำงานที่บ้านได้ 
- เพียงท่าน copy รูปวัตถุมงคลและรายละเอียด เครื่องรางของขลังต่างๆจากทาง ร้านเครื่องรางอาถรรพ์ ที่ลงไว้ ไปโพสต์ลงขายใน Facebook,Line,Instagram หรือ ตามเพจตามกลุ่มต่างๆในFacebok ตามประกาศฟรีต่างต่างๆ แล้วแต่ท่านจะโพสต์

    - ยิ่งขยันโพสต์ขาย ยิ่งได้เยอะ ส่วนราคาให้ท่านไปบวกเอากำไรเองเพราะส่วนมากทางร้านจะให้บูชาในราคาวัดอยู่แล้ว
  -ไม่ต้องจัดของ ไม่ต้องแพ็คของเอง ทางร้านจะจัดส่งเครื่องรางให้ลูกค้าคุณเองใช้ชื่อผู้ส่งเป็นชื่อคุณ เพี่ยงท่านโอนเงิน ราคาเครื่องรางของขลังตามหน้าเว็บ พร้อมค่าจัดส่ง60 บาท ( สมมุติคุณมีออเดอร์เข้ามา ราคาเครื่องรางหน้าเว็บอยู่ที่ 300 บาท คุณก็โอนมา 360 บาทคุณไปบวกเอากำไรเอง )
   -จัดส่งแล้ว เราจะแจ้งหมายเลข EMS ให้คุณไปแจ้งลูกค้าคุณอีกที
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร 089-1836901 ID Line kengabu หรือ เพจร้านเครื่องรางอาถรรพ์  

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเครื่องรางอาถรรพ์
เครื่องรางอาถรรพ์
สวัสดีครับ สมาชิกและลูกค้าทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ ร้านเครื่องรางอาถรรพ์ www.mysteryamulet.com เว็บไซต์เครื่องรางของขลังออนไลน์แหล่งศูนย์รวม พระเครื่อง เครื่องรางของขลังทุกชนิดทั้งใหม่และเก่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ทางด้าน เมตตามหาเสน่ห์ โชคลาภ เสี่ยงดวง ค้าขาย ป้องกันภัย กันของกันคุณไสย์ กุมารทองลูกกรอก ขุนแผน และและเครื่องรางอื่นๆ จากพระเกจิ อาจารย์ดังทั่วประเทศ รับประกันแท้จากวัด 100 % สนใจเครื่องรางของขลัง โทร 089-1836901 หรือ ID LINE : kengabu ID WECHAT : k0891836901 หรือ EMAIL: mysteryamuletshop@gmail.com หรือ ติดตาม Facebook ได้ที่เพจ ร้านเครื่องรางอาถรรพ์ หากท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้าน สามารถบูชาได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี นาย เก่งศักดิ์ รื่นเจริญ ธนาคาร กสิกรไทย เลขบัญชี 902-202351-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา เดอะมาเก็ตบางโพ เพิ่มค่าจัดส่ง EMS 60 บาท
เบอร์โทร : 0891836901
อีเมล : mysteryamuletshop@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก